Wij steken de handen uit de mouwen voor

Lionsclub Epe zet zich in door de handen uit de mouwen te steken voor allerlei kleinere projecten. Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten waar wij de afgelopen jaren een bijdrage aan hebben geleverd.

Lionsclub Epe steekt de Handen Uit De Mouwen

Heb jij een wens? Kun jij hulp gebruiken? Lionsclub Epe-Heerde wil helpen!
De leden van Lionsclub Epe willen zich in hun directe woonomgeving graag inzetten voor een betere samenleving.
Het centrale motto van Lions International is WIJ HELPEN.

Behalve het regelmatige inzamelen van financiële middelen voor Goede Doelen (zie Fondsen Werven), doet Lionsclub Epe dit ook door praktische hulp te bieden aan kwetsbaren en maatschappelijke instellingen die dit goed kunnen gebruiken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schilderen van een gemeenschapsruimte, het onderhouden van een gedenkmonument, het schoonmaken van de terrassen van een lokale zorg-woonlocatie en het bladblazen bij zelfstandig wonende oudere(n).

Kortom, de leden van Lionsclub Epe steken voor jou graag de Handen Uit De Mouwen. Aanvragen voor praktische hulp kunnen worden gedaan door het formulier hiernaast in te vullen.
Om ervoor te zorgen dat onze hulp daadwerkelijk terechtkomt waar die het hardste nodig is, geldt hiervoor een aantal criteria.

 • De hulp moet door een aantal Lions-leden uit te voeren zijn in maximaal 1-2 dagdelen.
 • Voor de hulp is geen specifieke vakmatige expertise of ervaring vereist.
 • Voor persoonlijke hulpvragen:
  De hulpvraag dient afkomstig te zijn van personen die:
  • fysiek niet in staat zijn om deze zelf uit te voeren
  • niet de financiële middelen hebben om deze door betaalde professionele vakkrachten te laten uitvoeren
  • geen personen in hun eigen sociaal netwerk hebben die hen hierbij kunnen helpen

Voor hulpvragen van maatschappelijke instellingen:

 • De hulpvraag betreft activiteiten die buiten de reguliere budgetten vallen en daardoor niet door betaalde professionele vakkrachten kunnen worden uitgevoerd.
 • Voordat wij besluiten om jouw aanvraag te honoreren, zal deze door onze Handen Uit de Mouwen commissie worden getoetst aan de hiervoor genoemde criteria. Op basis van deze toetsing zal het verzoek gemotiveerd worden gehonoreerd of afgewezen. Jij krijgt hierover snel na de aanvraag bericht.

Aanmeldingen kunnen gedaan worden via formulier rechts

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing